دست نوشته های آقای الف.میم

من احسان هستم، در این وبلاگ سعی دارم تا دست نوشته‌های خودم رو به مرور باهاتون به اشتراک بذارم.

آذر 97
3 پست
آبان 97
1 پست
چشم
1 پست
دیدن
1 پست
شاملو
1 پست
زیبایی
1 پست
گوش
1 پست
رابطه
1 پست
شنیدن
1 پست
عشق
1 پست
اندیشه
1 پست
ذهن
1 پست
باور
1 پست
مربی
1 پست
ایکیگای
1 پست
فلسفه
1 پست
ثروت
1 پست
پول
1 پست
آبان
1 پست
روایــت آدم
وقتی قلم داد به من حضرت استاد ...